تازه های نشر

خلق عظیم در آئینه عرفان

مؤلفان: دکتر مصطفی گرجی- عفت نادری نژاد

ناشر: انتشارات نوشناخت

مکان چاپ: تهران

نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ ش.

قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ریال

 خلق عظیم
معناشناسی به مثابه‌ی روش

مؤلف: دکتر بخشعلی قنبری
ناشر: انتشارات نوشناخت

مکان چاپ: تهران

نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵ ش.

قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ریال

 معنا شناسی
درس‌نامه نهج‌البلاغه
جلد اول- بیرون‌شناخت
مولف: دکتر بخشعلی قنبری
ناشر: انتشارات نوشناختمکان چاپ: تهراننوبت چاپ: اولتاریخ انتشار: ۱۳۹۵ ش.قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ریال
درس نامه
عقل و ملازمه آن با شرع

مؤلف: دکتر رضا رنجبر
ناشر: انتشارات نوشناخت

مکان چاپ: تهران

نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵ ش.

قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ریال

 عقل و ملازمه

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. رد کردن