مراحل اداری و قانونی

الف) شابک :

شابک، شمارهٔ استاندارد شناسایی بین‌المللی است که به کتاب‌های منتشرشده منسوب می‌شود. هر ویراست از یک کتاب دارای شماره‌ی شابک خاص خود است و این شماره دارای ۱۰ تا ۱۳ رقم است که انتشارات در کمترین زمان آن را برای هر اثر به صورت اختصاصی از خانه کتاب دریافت خواهد کرد.

ب) فیپا :

پس از اخذ شابک، فایل کتاب به کتابخانه ملی ارسال می‌گردد و پس از صدور آن در صفحه حقوقی کتاب قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است مدت زمان تحویل فیپا توسط کتابخانه ملی حداکثر ۱۰ روز کاری می‌باشد.

ج) مجوز چاپ :

مجوز چاپ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می‌گردد و مدت زمان صدور آن بستگی به موضوع کتاب دارد که اغلب کمتر از ۷ روز کاری می‌باشد. لازم به ذکر است که در این مرحله یک نسخه از فایل نهایی کتاب تحویل وزارت ارشاد داده خواهد شد که توسط انتشارات انجام خواهد شد.

د) اعلام وصول (مجوز پخش) :

اعلام وصول کتاب نیز توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می‌گردد. مدت زمان صدور این مجوز معمولاً ۲ روز می‌باشد و بستگی به موضوع اثر نخواهد داشت. اخذ این مجوز برای نویسنده اهمیت بسزایی خواهد داشت زیرا پخش اثر بدون مجوز غیرقانونی خواهد بود. از این جهت انتشارات با تحویل سه نسخه از کتاب آماده چاپ اقدام به اخذ این مجوز خواهد کرد تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری نماید.