• انتشارات نوشناخت برگزار می کند: 1. چاپ و معرفی کتب 2. کارگاه ها 3. همایش ها 4. دوره های آموزشی

پیک کتابانتشارات نوشناخت کلیه کتاب های خود بالاخص کتب دکتر قنبری را به تمامی نقاط ایران برای یکایک علاقه مندان و بزرگواران ارسال می نماید. لذا تمامی بزرگوارانی که تمایل به خرید کتاب های این انتشارات را دارند، می توانند با شماره تلفن 09389515993 تماس حاصل نمایند.