سوالات مسابقه کتابخوانی تفسیر آینه

جهت شرکت در مسابقه فایل را دانلود کرده و فقط گزینه صحیح را به شماره ۰۹۳۸۹۵۱۵۹۹۳ ارسال نمایید.