خدمات پیش از چاپ

الف) تایپ :

در صورتی که اثر مؤلف دست‌نویس باشد انتشارات جهت آماده‌سازی اثر آن را به تایپیست می‌سپارد؛ در مرحله تایپ، متن مربوطه با حداقل اشتباهات، تایپ می‌گردد؛ سپس جهت بررسی و تأیید به مؤلف ارسال می گردد.

ب) ویراستاری فنی و ادبی :

پس از مرحله تایپ، اثر ارسالی به ویراستار سپرده می‌شود تا اصول نگارشی از جمله رعایت نیم‌فاصله، مفهوم و… را تنظیم و اغلاط تایپی احتمالی را تصحیح نماید. پس از پایان این مرحله نیز اثر جهت بررسی و تأیید مجدد به مؤلف ارسال می‌گردد.

ج) صفحه‌آرایی :

در این مرحله اثر ویراستاری شده توسط صفحه‌آرا در سایز و قالب کتاب درمی‌آید و پس از تأیید نهایی فایل پی‌دی‌اف در دست چاپ قرار می‌گیرد. در صورتی که مؤلف خود تمایل به انجام هر یک از مراحل فوق داشته باشد می‌تواند فایل پی‌دی‌اف و نهایی را جهت چاپ تحویل انتشارات دهد.

د) طراحی جلد :

در صورتی که مؤلف برای اثر خود طرح جلد نداشته باشد، انتشارات به صورت تخصصی و متناسب با موضوع اقدام به طراحی جلد می‌نماید و پس از تأیید مؤلف به چاپ خواهد رسید.