آرشیو برچسب ها : شرح اخلاقی

سخن مؤلف:
نهج‌البلاغه مشحون از مفاهیم و مباحث الاهیاتی، دینی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، طبیعت شناختی و … است. این مفاهیم و موضوعات کم‌وبیش در تفاسیر مختلف این کتاب شریف آمده‌اند اما تفسیر حاضر درصدد تفسیر نهج‌البلاغه با رویکرد اخلاقی و عرفانی است. صاحب این قلم این تفسیر را از سالیان گذشته به‌صورت درس-خطابه آغاز کرده و همه حکمت‌ها و نامه‌ها و بخش عظیمی از خطبه‌ها به اتمام رسانده و به لطف خدا مابقی خطبه ها را نیز به پایان خواهد رساند. دفتر نخستین از این مجموعه شامل شرح اخلاقی و عرفانی حکمت‌های یک تا بیست است که راقم سطور درصدد به تصویر کشیدن آنهاست.