کتاب های اخلاق حرفه ای با تاکید بر نهج البلاغه، معناشناسی به مثابه ی روش، تبلیغ در نهج البلاغه در بستر نظرات و درس‌نامه نهج البلاغه به قلم بخشعلی قنبری در آینده نزدیک روانه بازار نشر می شدند.

به گزارش گروه اندیشه خبرگزاری شبستان به نقل از طلیعه: دکتر بخشعلی قنبری، دانشیار و عضو هیئت علمی رشته ادیان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در گفت وگو با طلیعه به شرح آثار تازه منتشر شده اش پرداخت.

وی گفت: ۴ عنوان کتاب که به تازگی به چاپ رسیده است عبارت است از: «اخلاق حرفه ای، معناشناسی به مثابه ی روش، تبلیغ در نهج البلاغه در بستر نظرات نظرات و درس‌نامه نهج البلاغه» که در ادامه به توضیح آن ها پرداخته می شود:

۱٫«اخلاق حرفه ای با تاکید بر نهج البلاغه»:

وی در ادامه تبیین کرد: کتاب «اخلاق حرفه ای با تاکید بر نهج البلاغه» سال گذشته در انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی به چاپ رسیده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مرکز در این کتاب به بررسی اخلاق حرفه ای در نهج البلاغه پرداخت و در لابه لای مباحث این کتاب، اخلاق فردی شخصی، اخلاق فردی شغلی، اخلاق ساختاری و اخلاق تعاملی را با استناد با نهج البلاغه آورده است.

۲٫«معنا شناسی به مثابه ی روش»:

دکتر قنبری در معرفی کتاب دوم خود گفت: کتاب «معناشناسی روش» توسط انتشارات نوشناخت منتشر شده است. وی در این کتاب بعد از مرور مکاتب معناشناسی، آن‌ را به عنوان یک روش فهم متن توضیح داده و در آن ۴ موضوع به تفکیک در فصل های مختلف بررسی کرده است.

موضوع اول بررسی مکتب شناسی مکتب قوم که دکتر قنبری در آن تاکید دارد که پشت هر واژه یک فرهنگ وجود دارد و برای فهم معنای واژگان باید فرهنگ را به دست بیاوریم تا به جایی که واژگان بدون فرهنگ قابل معنا نیستند.

موضوع دوم در کتاب معناشناسی به مثابه ی روش، معناشناسی تاریخی است که بدین معناست که یک واژه در بافت‌های قبل تولد متن، همزمان با تولد متن و پس از تولد متن به چه معنایی به کار رفته و متن مورد نظر ما در به کارگیری این واژه چه تمهیدات و تطوراتی را به وجود آوردهاست. سپس وی در این کتاب به مفاهیم معناشناختی پرداخته است؛ مفاهیمی مانند مفاهیم نسبی، مفاهیم اساسی، حوزه های معنایی، مفاهیم جانشین، مفاهیم همنشین و مفاهیم متفاوت که همه این‌ها را با تفسیر ذکر نمونه‌های مختلف پرداخته است با این هدف که خواننده با خواندن این کتاب می تواند واژه ای را در متن های مقدس و متن های دیگر، مورد تحقیق و بررسی قرار بدهد و مراد صاحب متن را از این واژه مورد بررسی قرار دهد.

۳٫«تبلیغ در نهج البلاغه در بستر نظرات»:

دکتر قنبری تشریح کرد: کتاب دیگری «با عنوان تبلیغ در نهج البلاغه در بستر نظرات» به تازگی از وی منتشر شده است که با توجه به موضوعاتی از قبیل تاریخچه تبلیغ، معرفت شناسی تبلیغ، وجود شناسی، ارزش شناسی تبلیغ و وظیفه شناسی تبلیغ را با تاکید بر نهج البلاغه مورد بررسی قرار داده است تا خواننده بتواند با خواندن آن‌ها راه تبلیغ دین را متوجه و همچنین با وظیفه مبلغان آشنا شود.

۴٫«درس‌نامه نهج البلاغه»:

وی ابراز کرد: درس‌نامه نهج البلاغه یک مجموعه ۵ جلدی است و انتشارات نوشناخت این کتاب را به چاپ رسانیده است و به صورت درس درس طبقه بندی شده است. در این کتاب از ابتدا به شناخت نهج البلاغه درس‌هایی را آوردم که خواننده با خواندن این کتاب به چگونگی فصل بندی ها پی‌ببرد.

دکتر قنبری تصریح کرد: درس‌نامه اول مربوط به بیرون شناخت نهج البلاغه و در جلد دوم درسنامه حکمت شناخت نهج البلاغه است و جلد سوم درسنامه شناخت نهج البلاغه است و جلد چهارم درسنامه خفته شناخت نهج البلاغه است و جلد پنجم تفسیر موضوعی نهج البلاغه است که در ۷ موضوع تنظیم شده است.

دکتر قنبری تاکید کرد: تنها ۱جلد از این ۵ جلد منتشر شده و ۴ جلد دیگر در دست انتشار است و جلد دوم آن تا آخر امسال منتشر می شود.

منبع خبر: خبرگزاری شبستان

درباره نوشناخت

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.